de maig 16, 2009

Dona i Presó: defensa dels drets i denúncia de la discriminació de les dones preses

Article extret de :
http://www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/?id_noticia=5603

Presó es va engegar el 1987 a Barcelona, quan un grup de dones que van ser empresonades de forma preventiva després de participar en una manifestació “van poder comprovar les greus limitacions que el fet de ser dona afegia a la realitat” de la presó. I és que, com afirmen des de l'organització, “la discriminació que pateixen les dones a la societat es reprodueix i accentua a les presons”.

Una situació que a l'estat espanyol té especial rellevància: el nombre de dones preses a les presons espanyoles, entre el 9 i el 10% de la població reclosa, triplica la mitjana de la UE, que se situa entre el 3 i el 4%. No obstant això, la gran diferència entre el nombre d'homes i dones “ha estat l'excusa que ha servit a les autoritats i a molts dels col·lectius socials per justificar les llacunes en la seva actuació davant la problemàtica d'aquestes dones. La dona empresonada és l'eterna marginada dintre de la marginació”.

Una part important del treball de Dona i Presó consisteix en visites de suport a dones preses als centres catalans de Wad-Ras i Brians. Cada any, unes 200 són ateses per les voluntàries de l'associació qui, a més d'escoltar-les, serveixen de contacte entre les recluses i les seves famílies. Per altra banda, una advocada de l'organització ofereix assessorament jurídic sobre qüestions internes de la presó. L'entitat també dóna suport a les recluses que s'atreveixen a denunciar les violacions dels seus drets, com casos de maltractaments.

D' altra banda, l'entitat, amb la col·laboració de psicòlegs, metges i altres professionals, organitza tallers per potenciar l'autoestima o informar sobre temes de salut com la sida, encara que també hi ha espai per a uns altres de caràcter més lúdic sobre teatre, cultura general, etc. A la sortida de la presó, les que ho desitgen reben l'ajuda de l'associació per contribuir a la seva reinserció i trobar un treball.

Presó i pobresa

No obstant això, Dona i Presó realitza també una important tasca de denúncia i sensibilització sobre la realitat de les presons per “desmitificar-les” i posar en relleu la vinculació entre la presó i la pobresa. “No creiem en les presons. La pobresa comporta marginació i aquesta genera delinqüència. Per això a la nostra societat ja li va bé que existeixin presons per ocultar la pobresa. Cal esforçar-se per buscar alternatives a la presó”.

L'organització necessita voluntàries per continuar ambel seu treball. Les persones interessades poden contactar amb: Dona I PresóTel 93 412 71 61donaipreso@pangea.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada